Till att börja med är avgiften en ENGÅNGSAVGIFT vid nyregistrering av ID-nummer (en ägarändring i ID-registret.se är gratis).

SVERAKs medlemmar har fram till och med år 2019 stått för alla kostnader för framtagande och hållande av ID-registret vilket har kostat miljontals kronor. Vårt årsmöte har beslutat att vi från år 2020 ska ta ut en avgift i syfte att ID-registret.se ska vara självfinansierande.

Vi vill vara kostnadseffektiva och samtidigt erbjuda ett tillgängligt och säkert ID-register, vi har därför tagit fram olika betalnivåer vid registrering;

Onlineregistrering med onlinebetalning* – 35 kr/registrerad katt

Onlineregistrering med faktura – 65 kr/registrering katt

Registrering via blankett med faktura – 100 kr/registrerad katt

* Just nu är Swish alternativet för onlinebetalning – Swishnr. 1230886390 (Ange kattnamn i meddelande)

I princip fungerar alltid ett chip, så kontrollera om din chipläsare fungerar genom att prova med en annan chipläsare, sök av hela katten ett chip kan vandra och förflytta sig.

OM du måste göra en ommärkning ske av katten är det viktigt att du anmäler det till ID-registret.

Om chip-numret eller tatueringen inte stämmer måste uppgifterna rättas i vårt register.

Gör då så att du mailar till sverak@sverak.se och anger det korrekta id-numret eller tatueringen, ange tidigare märkning och den aktuella märkningen.

ID-registret.se kommer då att korrigera märkningen och samtidigt göra en notering.

För katter registrerade som huskatter går det än så länge bara med hjälp av blankett. Läs mer här.

Sök på www.id-registret.se. Om du hittar katten men inte kan få fram ägaruppgifterna, beror det på att ägaren har valt att inte publicera sin kontaktuppgifter, kontakta då Polisen.

ID-registeravgiften är gratis för SVERAK-ansluten uppfödare när denne registrerar sina kattungar. Vi rekommenderar att medlemmen loggar in på www.sverak.se/minasidor och där själv registrerar ID-nummer. 

ID-registeravgiften är också gratis för SVERAK-medlemmar.

Skicka ett mejl till sverak@sverak.se och be dom ändra denna uppgift. Var noga med att ange kattens ID-nummer samt ditt personnummer.

ID-registret är ett fristående register och därmed behöver ID-nummer registreras genom att man skickar in blanketten eller fyller i webbformuläret på www.sverak.se/id-register/.

På www.sverak.se anger vi aktuell handläggningstid för ID-registreringar. Där kan du se ungefär när din katt kommer att registreras. Sedan har vi ju fall där blanketten tyvärr inte kommer fram via post. Misstänker du att så är fallet så rekommenderar vi att använda webbformuläret på www.sverak.se/id-register/. En anledning kan också vara att du istället har registrerat katten hos SKK i deras register.

Det finns en mängd olika utfall när det gäller färger och mönster på katter och för katter används det s k EMS-systemet (Easy Mind System) för att ta fram en EMS-kod för katter. I detta system hamnar då en grå katt under färgen blå. Här kan du läsa mer om färger och mönster.

Kattens vanligaste färger:

SVERAK har under många år arbetat för att alla katter ska vara ID-märkta – och vara registrerade i ID-register för att de på så sätt ska kunna hitta hem.

Under årens gång har vi fått många frågor om ID-register eftersom gemene man finner det helt naturligt att katter hör hemma hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund och hundar hos Svenska Kennelklubben. Och nu har ju katterna hittat hem!

Här hittar ni aktuell blankett 2001 “Anmäl till id-registret.se” som ska användas om man inte vill eller kan använda onlinelösningen. Ladda ner blanketten (PDF).