Personuppgifter

Personuppgifter

SVERAKs behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 

Frågor och svar kring lagring av personuppgifter

Varför/i vilket syfte lagrar SVERAK personuppgifter?

Att SVERAK får lagra dina personuppgifter är ett villkor för:

  • Medlemskap
  • Registrering av katter, ägare, m.m.
  • Förtroendeuppdrag
  • Deltagande på t.ex. utställningar

Som medlem, uppfödare, utställare, registrerad ägare/kontaktperson, förtroendevald med mera i SVERAK och SVERAKs medlemsorganisationer, samt vid deltagande på SVERAKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar, m.m.) godkänner du att SVERAK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SVERAK ska kunna verka i enlighet med SVERAKs syfte och mål, vilka framgår av SVERAKs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av kattkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SVERAKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SVERAK informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter.

Vilken rättslig grund har SVERAK för att lagra personuppgifter?

SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. I samband med SVERAKs aktiviteter, till exempel diplomeringskurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt.

De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt ägarregister. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SVERAKs organisation såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen katt, registrering av kull. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang.

Uppgifterna kan även användas av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende katt, forskning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring från våra samarbetspartners samt för informationsutskick från SVERAK.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelse från årsmöten.

När lagrar SVERAK personuppgifter?

SVERAK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, anmäler till utställning, eller när du anmäler dig som ägare. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar SVERAK?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar. SVERAK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SVERAK-ansluten klubb, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Hur lagrar SVERAK personuppgifter och vilka har tillgång till dessa?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av kanslipersonal, styrelsemedlemmar och klubbfunktionärer; varje register har dock sin behörighetsnivå. Vi lagrar även personuppgifter som kan nås offentligt från SVERAKs webbplatser, bl.a i SVERAKs ID-register.

Hur länge lagrar SVERAK personuppgifter?

SVERAK lagrar dina uppgifter så länge du har någon typ av koppling i SVERAK eller dess olika register. Lagringstiden varierar beroende på syftet med lagringen. Vissa poster raderas aldrig, såsom uppfödarinformation, domare, veterinärer, m.fl. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Detsamma gäller vid ansökningar om uppfödarnamn, disciplinärenden eller registrering av katt. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis i minst sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

För SVERAKs del gäller detta t.ex i samband med utställningar eller aktiviteter där foton tas för publicering i Våra Katter, på webben eller används i marknadsföringssyfte.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar SVERAK och SVERAKs verksamhet kan denna text behövas revideras. SVERAKs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SVERAK behöver anpassa hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten samt i slutet av dokumentet. Revidering gjord 2019-08-17.

Kontakt gällande personuppgifter

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SVERAKs kansli, sverak@sverak.se. Hos kansliet kan du också begära utdrag eller begära att dina personuppgifter raderas, se nedan för instruktioner om hur du går till väga. Du har själv ansvaret för att se till så de uppgifter vi har om dig är uppdaterade. Rättelse av personuppgifter görs genom kontakt med din SVERAK-anslutna klubb alternativt kontakt med SVERAKs kansli.

Du har alltid rätt att stoppa SVERAKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SVERAKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering, t.ex. efter disciplinära beslut (bl.a. för att kunna fortsätta vara medlem eller ägarregistrerad måste SVERAK kunna lagra och behandla dina personuppgifter). Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SVERAK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

SVERAKs kansli
Åsbogatan 33,
SE-504 56 BORÅS

Tycker du att SVERAK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Reviderad 2019-08-17

Användning av cookies:

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder två kategorier av Cookies: Cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria Cookies.

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Rulla till toppen