Ägarändring

Huskatter

Ägarändring för registrerade huskatter sker idag med blankett.

» Använd denna blankett « (blankett 2002)

Exempel på korrekt ifylld blankett vid ägarändring:

Raskatter

Gäller det raskatt med stamtavla i SVERAK – logga in på MinaKatter och gör ägarbytet där eller använd blankett (blnr 1031). Gör ni ändringen online behövs det inte skickas in någon blankett till oss.

Att tänka på vid ändring av ägare via blankett: Både tidigare och ny ägare underteckna ändringen i original. Om det inte är möjligt att få tag på tidigare ägare kanske det finns någon handling som visar att du äger katten (köpeavtal eller annat motsvarande dokument). Skicka i så fall med kopia av detta tillsammans med ändringsblanketten.